Alapvető tudnivalók a védjegyekről

 1. Mi a védjegy?

A védjegy olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, alkalmas a védjegyjogosult áruinak és szolgáltatásainak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésére, és amelyek használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg. A védjegy által védett megjelöléssel szembeni két alapkövetelmény tehát, hogy grafikailag ábrázolható legyen, illetve legyen megkülönböztető képessége.

védjegy fogalma, grafikailag ábrázolható, mkülönböztetésre alkalmas

A védjegyoltalom kizárólagos jellege azt jelenti, hogy a védjegyet gazdasági tevékenység során kizárólag a védjegy jogosultja, vagy az használhatja, akinek a védjegyjogosult engedélyt, azaz licenciát adott. A kizárólagos jogai alapján a védjegyjogosult bírósági úton felléphet a védjegy használatával kapcsolatos jogosulatlan cselekmények ellen, ezeket a jogosulatlan cselekményeket nevezzük védjegybitorlásnak. A védjegybitorlásról bővebben a vedjegyjogasz.hu oldalon olvashat.

A köznyelvben a védjegy szinonimájaként a "márka", "brand" illetve a "logó" szavakkal is találkozhatunk, azonban e kifejezéseket a védjegyekre vonatkozó jogszabályok nem használják. A "márka", "márkanév" vagy "márkás termék" kifejezést akkor használjuk, amikor egy ismert védjegyre, illetve az ismert védjeggyel ellátott, jó minőségű termékre utalunk, a "logó" szót pedig általában akkor, mikor egy ábrás megjelölésre gondolunk.

2. Milyen módon szerezhető Magyarországon érvényes védjegy?

Magyarországon érvényes védjegy három úton szerezhető:

 


3. Ki szerezhet védjegyoltalmat?

Bármely természetes illetve jogi személy szerezhet védjegyoltalmat Magyarországon.

4. Mennyi a védjegyoltalom oltalmi ideje?

A védjegyoltalom a védjegy bejelentésétől számított 10 évig tart, melyet a jogosult további 10-10 évekre meghosszabbíthat, így az oltalom gyakorlatilag - amennyiben a jogosult így kívánja, és amennyiben a védjegy oltalma utólag nem szűnik meg - elvileg korlátlan ideig fenntartható. A védjegyoltalom a védjegy lajstromozásával, de a bejelentés napjára visszaható hatállyal keletkezik.

5. Mi a védjegy árujegyzéke?

A védjegy mindig valamilyen áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában áll oltalom alatt, a védjegyoltalom terjedelmét a védjegy árujegyzéke határozza meg. A védjegy bejelentésekor meg kell határozni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre az oltalmat igénylik, ez a lista a védjegy árujegyzéke. Az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre az oltalmat igényelni lehet, a Nizzai osztályozás rendszerezi.

6. Milyen kötelezettsége van a védjegyjogosultnak?

A védjegyjogosult kötelezettsége egyrészt a díjrendeletben meghatározott összegű díj megfizetése. Ezen kívül a védjegyjogosultnak a védjegyet az árujegyzékben meghatározott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban ténylegesen használnia kell, ellenkező esetben például a védjegy alapján nem nyújtható be felszólalás, sőt akár a védjegy használat hiánya miatti megszűnés megállapítására is sor kerülhet. Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen használati cselekvények jelentik a védjegy tényleges használatát, az esetjog ad választ.

A védjegy fogalma

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések

->finalize(); ?>