Követelmények és kizáró okok a védjegyek oltalmazhatóságával kapcsolatban


1. Milyen megjelölés részesíthető védjegyoltalomban?

Minden olyan megjelölés védjegyoltalomban részesíthető, amely grafikailag ábrázolható és alkalmas a megkülönböztetésre. Így védjegyként oltalmazható különösen

 • szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
 • betű, szám;
 • ábra, kép;
 • sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
 • szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
 • hang
 • az fenti pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele.

2. Milyen megjelölés nem részesíthető védjegyoltalomban? Melyek a védjegyoltalommal szembeni kizáró okok?

A védjegyoltalommal szembeni kizáró okok azok a védjegytörvényben felsorolt okok, melyek akadályát képezik annak, hogy az adott megjelölés oltalmat kapjon, azaz a megjelölés lajstromozásra kerüljön. A kizáró okok két nagy csoportja az ún. abszolút (feltétlen) és a relatív (viszonylagos) kizáró okok. Az abszolút kizáró okok esetében a megjelölés a megjelölésben magában rejlő okból van kizárva a védjegyoltalomból (azaz pl. nem ábrázolható grafikailag vagy nem alkalmas a megkülönböztetésre), a relatív kiró okok esetében a megjelölés más személy már fennálló jogával (a leggyakrabban korábbi védjeggyel) ütközik. Ki van zárva az oltalomból:

 • ha a megjelölés nem ábrázolható grafikailag

 • ha a megjelölésnek nincs megkülönböztető képessége (de a megkülönböztető képesség intenzív használat révén megszerezhető)

 • a formaspecifikus kizáró okok (pl. áru jellege, funkcionalitás)

 • közrendbe, közerkölcsbe ütközik

 • megtéveszti a fogyasztókat

 • a rosszhiszemű védjegybejelentés

 • állami felségjelzés, egyéb kitüntetés védjegyként történő bejelentése

 • vallási jelkép védjegyként történő bejelentése

 • lajstromozott földrajzi árujelző védjegyként történő bejelentése

 • korábbi védjeggyel ütközik (korábbi védjeggyel azonos, korábbi védjeggyel összetéveszthető, vagy korábbi jóhírű védjeggyel ütközik)

Az abszolút és relatív kizáró okokkal kapcsolatban a hivatali és a bírói gyakorlat ad iránymutatást. A magyar bíróságok által is gyakran hivatkozott jelentős európai bírósági jogesetek az IP Law blog folyamatosan bővülő tartalmú esetjogi gyűjteményében megtekinthetők.

a védjegyek abszolút és relatív kizáró okai

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések

->finalize(); ?>