Mi történhet a védjegy lajstromozása után

Abban az esetben sem dőlhetünk hátra, ha már rendelkezünk lajstromozott védjeggyel, hiszen az adott védjegy oltalma a lajstromozást követően (akár a bejelentés időpontjára visszamenőleg is) megszűnhet. A legfontosabb eljárások, melyek a védjegy oltalmát utólagosan érinthetik, a törlési és a megszűnés megállapítási eljárások.

A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló eljárás a következő okok miatt indítható:
a védjegy tényleges használatának elmulasztása miatt (gyakran ezt „használat hiánya miatti törlésnek” is hívják)
a védjegy elvesztette megkülönböztető képességét vagy megtévesztővé vált
a védjegyjogosult jogi személy jogutód nélkül megszűnt.

Törlési eljárás

szűnjön meg abban az esetben, ha a védjegy lajstromozására valamely kizáró ok ellenére került sor. A védjegyet törölni kell, ha
olyan megjelölésre szereztek védjegyoltalmat, amely a védjegytörvény értelmében nem oltalomképes;
a megjelölés valamely abszolút vagy relatív kizáró okba ütközik;
a védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés különbözik attól vagy az árujegyzék bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve – megosztás esetén – a megosztott bejelentés tartalmazott;
a nemzetközi védjegybejelentést a Madridi Megállapodás, illetve a Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv [76/I. § (1) bek. a) pont] alapján arra nem jogosult személy nyújtotta be.
Abban az esetben, ha a korábbi, akadályozó védjegy jogosultja elmulasztott felszólalást benyújtani a későbbi bejelentéssel szemben, lehetősége van arra, hogy érdekeit törlési kérelem útján érvényesítse. A védjegy törlését az SZTNH-nál kell kezdeményezni, és a kérelemért a díjrendeletben meghatározott összegű díjat kell fizetni. Az SZTNH döntésével szemben nem fellebbezést, hanem a Fővárosi Törvényszékhez címzett megváltoztatási kérelmet lehet benyújtani.

Megszűnés megállapítása iránti eljárás

A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására irányuló eljárás a következő okok miatt indítható:
a védjegy tényleges használatának elmulasztása miatt (gyakran ezt “használat hiánya miatti törlésnek” is hívják)
a védjegy elvesztette megkülönböztető képességét vagy megtévesztővé vált
a védjegyjogosult jogi személy jogutód nélkül megszűnt.

A védjegy elvesztette megkülönböztető képességét

A megkülönböztető képesség elvesztését abban az esetben lehet megállapítani, ha a védjegyjogosult magatartása folytán a védjegyben szereplő megjelölés a védjegy árujegyzékébe tartozó áruk vagy szolgáltatások tekintetében az adott áruk vagy szolgáltatások szokásos fajtanevévé vált (ilyen például a “jacuzzi”, mely korábban védjegyoltalom alatt állt). A tudatos védjegyjogosultak megfelelő eszközökkel megakadályozhatják a védjegyük köznevesülését.

A védjegy megtévesztővé vált

A védjegy akkor válik megtévesztővé, amikor a lajstromozást követően a védjegy árujegyzékébe tartozó termékek illetve szolgáltatások tekintetében felborul az összhang a megjelölés és az árujegyzék között. A gyakorlatban a megtévesztővé válás általában olyan esetekben merül fel, amikor a megjelölés vagy az árujegyzék az áruk vagy szolgáltatások különleges származására, minőségére vagy fajtájára utal.