A védjegy fogalma, kizárólagosság, oltalmi idő

Mi a védjegy? A védjegy fogalma

A védjegy fogalma szerint a védjegy olyan megjelölés, mely alkalmas a védjegyjogosult áruinak és szolgáltatásainak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésére, és amelyek használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg. A védjegy által védett megjelöléssel szembeni alapkövetelmény tehát, hogy legyen megkülönböztető képessége.

Mit jelent a védjegyoltalom kizárólagossága? A védjegyoltalom kizárólagos jellegének fogalma

A védjegyoltalom kizárólagos jellege azt jelenti, hogy a védjegyet gazdasági tevékenység során kizárólag a védjegy jogosultja, vagy az használhatja, akinek a védjegyjogosult engedélyt, azaz licenciát adott. A kizárólagos jogai alapján a védjegyjogosult bírósági úton felléphet a védjegy használatával kapcsolatos jogosulatlan cselekmények ellen, ezeket a jogosulatlan cselekményeket nevezzük védjegybitorlásnak.

A köznyelvben a védjegy szinonimájaként a „márka”, „brand” illetve a „logó” szavakkal is találkozhatunk, azonban e kifejezéseket a védjegyekre vonatkozó jogszabályok nem használják. A „márka”, „márkanév” vagy „márkás termék” kifejezést akkor használjuk, amikor egy ismert védjegyre, illetve az ismert védjeggyel ellátott, jó minőségű termékre utalunk, a „logó” szót pedig általában akkor, mikor egy ábrás megjelölésre gondolunk.

Kell-e védjegy, hogy egy márkanevet, logót elkezdjek használni?

Nem. Védjegyoltalom nem feltétlenül szükséges védjegyoltalom ahhoz, hogy egy márkanév vagy logó használatának elkezdéséhez. A védjegyoltalom ahhoz szükséges, hogy mást el lehessen tiltani a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés használatától. Ezért a védjegy helyett talán pontosabb lenne a „támadójegy” kifejezés. 🙂 

Ki szerezhet védjegyoltalmat?

Bármely természetes vagy jogi személy szerezhet védjegyoltalmat Magyarországon.

Mennyi a védjegyoltalom oltalmi ideje?

A védjegyoltalom Magyarországon a védjegy bejelentésétől számított 10 évig tart, melyet a jogosult további 10-10 évekre meghosszabbíthat, így az oltalom gyakorlatilag – amennyiben a jogosult így kívánja, és amennyiben a védjegy oltalma utólag nem szűnik meg – elvileg korlátlan ideig fenntartható. A védjegyoltalom a védjegy lajstromozásával, de a bejelentés napjára visszaható hatállyal keletkezik.

Mi a védjegy árujegyzéke?

A védjegy mindig valamilyen áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában áll oltalom alatt, a védjegyoltalom terjedelmét a védjegy árujegyzéke határozza meg. A védjegy bejelentésekor meg kell határozni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre az oltalmat igénylik, ez a lista a védjegy árujegyzéke. Az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre az oltalmat igényelni lehet, a Nizzai osztályozás rendszerezi.

Milyen módon szerezhető Magyarországon érvényes védjegy?

Bővebben az árujegyzék összeállításárólOlvasson tovább

Mit nem lehet levédetni?Olvasson tovább

Korábbi védjegyekkel való ütközés elkerüléseOlvasson tovább

 

mi a védjegy, védjegy fogalma, védjegy árujegyzék, védjegy oltalomi idő, védjegyoltalom kizárólagos jellege