Hogyan akadályozható meg egy későbbi védjegybejelentés lajstromozása?

Mi a felszólalás?

A védjegybejelentés meghirdetésének napjától számított három hónapon belül a védjegytörvény 4-6. §-ai alapján a bejelentett megjelölés védjegyként való lajstromozásával szemben felszólalhat
a) a korábbi védjegy jogosultja és a védjegylajstromba bejegyzett használója;
b) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott jog jogosultja, továbbá iparjogvédelmi jog esetében a lajstromba bejegyzett hasznosító, szerzői jogi jogosultság esetében a felhasználásra felhasználási szerződés alapján engedélyt szerző személy;
c) az 5. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a korábbi használó;
d) a 6. § alapján a jogosult, akinek az engedélye nélkül a képviselő, illetve az ügynök saját nevében jelentette be a megjelölést lajstromozásra
A felszólalásért meghatározott összegű díjat kell fizetni, jelenleg ez magyar védjegy esetében 64.000,- Ft.
A felszólalás tárgyában az SZTNH írásbeli előkészítés után dönt, amely döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez megváltoztatási kérelmet lehet benyújtani.

Mi az észrevétel?

A védjegy lajstromozására irányuló eljárásban bárki észrevételt nyújthat be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához arra vonatkozóan, hogy a megjelölés a 2-3. §-okban meghatározott valamely okból nem részesülhet védjegyoltalomban. Az SZTNH az észrevételt – ha kellő időben került benyújtásra – a bejelentővel közli, és a kifogásolt feltételre kiterjedő vizsgálat során figyelembe veszi. Az észrevételt tevőt az észrevétel eredményéről az SZTNH értesíti, de az észrevételt tevő nem ügyfél az eljrásban, így a számára kedvezőtlen döntéssel szemben megváltoztatási kérelmet sem nyújthat be.

A legfontosabb tudnivalók a védjegyfigyelésről

A védjegyfigyelés lényege, hogy a védjegyjogosult kérheti, hogy értesítsék, ha a korábbi elsőbbségű végjegyéhez hasonló megjelölésre nyújtott be valaki bejelentést. Ebben az esetben a korábbi védjegy jogosultja még a védjegy megadása előtt tudomást szerezhet egy “ütköző” bejelentésről és megakadályozhatja a védjegy lajstromozását felszólalás benyújtása révén. A felszólalás benyújtása  költségkímélőbb, mintha a védjegyet annak lajstromozása után kívánnák töröltetni. A gyakorlatban a védjegyfigyelés már “gépesített módon”, szoftverek segítségével történik.

 

védjegybejelentés elleni fellépés, felszólalás, védjegybejelentés megakadályozása