Mi nem lehet védjegy?

Követelmények és kizáró okok a védjegyek oltalmazhatóságával kapcsolatban

Milyen megjelölés részesíthető védjegyoltalomban?

Minden olyan megjelölés védjegyoltalomban részesíthető, amely

 • alkalmas a megkülönböztetésre.
 • a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják határozni a védjegybejelentő által igényelt, illetve a védjegyjogosult javára fennálló oltalom tárgyát.

Így védjegyként oltalmazható különösen

 • szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
 • betű, szám;
 • ábra, kép;
 • sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
 • szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
 • hang
 • mozgást megjelenítő megjelölés;
 • pozíciómegjelölés;
 • multimédia-megjelölés;
 • mintázat
 • a fenti pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele.

Védjegyoltalommal szembeni kizáró okok. Mi nem lehet lehet védjegy?

A védjegyoltalommal szembeni kizáró okok azok a védjegytörvényben felsorolt okok, melyek akadályát képezik annak, hogy az adott megjelölés oltalmat kapjon, azaz a megjelölés lajstromozásra kerüljön. A kizáró okok két nagy csoportja az ún. abszolút (feltétlen) és a relatív (viszonylagos) kizáró okok.

Védjegyoltalommal szembeni abszolút kizáró okok

Az abszolút kizáró okok esetében a megjelölés a megjelölésben magában rejlő okból van kizárva a védjegyoltalomból. Abszolút okból ki van zárva a megjelölés a védjegyoltalomból például, ha:

 • nincs megkülönböztető képessége, leíró jellegű (de a megkülönböztető képesség intenív használat révén megszerezhető)
 • térbeli védjegyek esetében az adott megjelölés formaspecifikus kizáró okok alá esik (pl. áru jellege, funkcionalitás, a forma az áru értékének lényegét adja)
 • közrendbe, közerkölcsbe ütközik
 • megtéveszti a fogyasztókat
 • rosszhiszemű a védjegybejelentés
 • ha állami felségjelzést, vallási jelképet tartalmaz
 • földrajzi árujelzővel ütközik

Védjegyoltalommal szembeni relatív kizáró okok

A relatív kizáró okok esetében a megjelölés más személy már fennálló jogával (a leggyakrabban korábbi védjeggyel) ütközik. Relatív okból ki van zárva az oltalomból a megjelölés például, ha:

 • korábbi védjeggyel ütközik (korábbi védjeggyel azonos, korábbi védjeggyel összetéveszthető, vagy korábbi jóhírű védjeggyel ütközik)
 • más személyiségi jogát (névhez, képmáshoz fűződő jogát) sértené
 • lajstromozás nélkül korábban használt megjelöléssel ütközik, ha a korábbi használó a használatot más jogsazbály alapján megtilthatná.

Az abszolút és relatív kizáró okokkal kapcsolatban a hivatali és a bírói gyakorlat ad iránymutatást. A magyar bíróságok által is gyakran hivatkozott jelentős európai bírósági jogesetek az IP Law blog folyamatosan bővülő tartalmú esetjogi gyűjteményében megtekinthetők.

Vissza az alapvető tudnivalókraOlvasson tovább

Tovább az árujegyzék összeállításáraOlvasson tovább

Mire ügyeljünk védjegybejelentés előttOlvasson tovább

védjegyoltalom kizáró okok, mi nem lehet védjegy, védjegy abszolút kizáró ok, védjegy relatív kizáró ok